Tammerbridge Ry:n kurinpitosäännöstö

Johtavana periaatteena säännöstössä on, että ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä annetaan varoitus sekä sille koetusaika ja sen aikana tapahtuvasta häiriökäyttäytymisestä pelikielto sekä uusi koetusaika, tähän tapaan:

Ensimmäinen häiriökäyttäytyminen
-> varoitus + puolen vuoden koetusaika
Toinen häiriökäyttäytyminen koetusajan aikana
-> pelikielto 3kk + puolen vuoden koetusaika
Kolmas häiriökäyttäytyminen pelikiellon jälkeen koetusajan aikana
-> pelikielto 6kk + puolen vuoden koetusaika

Vastaavasti seuraavissa häiriökäyttäytymisissä kaksinkertaistetaan kulloinkin pelikiellon määrä.

Varoituksien myötä tuleva koetusaika astuu voimaan varoituksen antamispäivästä lukien, pelikiellon myötä tuleva koetusaika astuu voimaan pelikiellon päätyttyä. Kunkin koetusajan päättymisen jälkeen lähdetään liikkeelle kuin olisi kyse ensimmäisestä häiriökäyttäytymisestä, siis varoitus + puolen vuoden koetusaika.

Varoitukset ja pelikiellot langettaa hallitus pääsääntöisesti kilpailunjohtajan esityksestä. Mikäli tapahtumapaikalla on vähintään kolme hallituksen jäsentä ja he ovat yksinkertaisella enemmistöllä kilpailunjohtajan pelaajalle esittämän varoituksen antamisen kannalla, varoitus voidaan vahvistaa ilman erillistä hallituksen kokousta. Kilpailunjohtajan tapahtumapaikalla pelaajalle määräämä pelikielto alistetaan hallituksen hyväksyttäväksi, siis sen osalta toimitaan bridgelain 91 § B mukaan:
"91 § B. Oikeus määrätä kilpailukelvottomaksi
Kilpailunjohtajalla on valta määrätä pelaaja kilpailukelvottomaksi perusteella, joka on alistettava kilpailunjärjestäjän hyväksyttäväksi."

Varoituksen tai pelikiellon langettamista voi hallitus käsitellä kokouksessaan myös hallituksen jäsenen esityksestä. Poikkeuksellisen törkeissä tapauksissa hallitus voi määrätä suoraan oikeaksi katsomansa pituisen pelikiellon ilman varoitusta joko kilpailunjohtajan tai hallituksen jäsenen aloitteesta.

Harkittaessa varoituksen tai pelikiellon langettamista hallituksen pitää antaa menettelyn kohteelle mahdollisuus vastineen antamiseen ennen päätöksen tekemistä. Päätös on tehtävä perustellusti, tervettä järkeä käyttäen. Päätöksestä on tiedotettava kyseessä olevalle pelaajalle mitä pikimmin.